Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 8 zo dňa 09. septembra 2022

Úradná správa č. 8 zo dňa 8.septembra 2022.              

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za mesiac august, ktorá je splatná do 13.09.2022 (utorok).

VsFZ Košice plánuje organizovať školenia športových odborníkov ZDRAVOTNÍK, pre získanie licencie „kurz prvej pomoci“. Prihlásiť sa môžete do15.09.2022 na sekretariát OOFZ Svidník. Na základe uzavretia prihlášok a podľa počtu frekventantov bude stanovený termín licenčného školenia. 

 

ŠTK OOFZ:

 

  1. Schválila výsledky 5. kola 7. ligy dospelých
  2. Schválila žiadosť OŠK Mestisko o odohratie stretnutí v obrátenom poradí: stretnutie 6.kola 7.ligy dospelých Chotča - Mestisko sa odohrá 11.09.2022 o 15.30 hod. v Mestisku a stretnutie 19.kola Mestisko – Chotča sa odohrá  30.04.2023 o 16.00 hod. v Chotči – vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur  Mestisko
  3. Žiada FK Giraltovce, FK Svidník a FK Kračúnovce o nahlásenie presného termínu konania turnajov prípraviek U9 a U11.

Prípravky U9 a U11 hrajú turnajovým spôsobom - usporiadateľ :

Giraltovce od 10.9. do 24.9.2022,

Svidník „A“ od 24.9.dodo 8.10.2022,

Kračúnovce od 8.10 do 22.10.2022,

Svidník „B“ od 22.10. do 30.10.2022

 

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

KR OOFZ:

 

7.kolo 7.liga Majstrovstvá OOFZ- dospelí – 18.09.2022 o 15.00 hod.:

 

Radoma - Sitníky       (Hubač, Tomko E., Tomko R. - Brendza) sobota 17.09.2022

Stročín - Lúčka          (Hubáč, Znoj - Vaško)

Rovné - Breznica       (Džavoronok, Danko - Holub )

Mestisko - Tisinec     (Špak, Fatľa - Feč)

Kuková - Chotča        (Babiarčik, Dovičák Š. - Burcák )

V. Orlík - Kalnište       (Šturák, Šugár - Šafranko)

 

1.kolo 5.liga dorast  - 17.9.2022 o 14.00 hod.:

 

Breznica - Chotča  (Šturák)

Miňovce - Rovné  (Špak)

Sitníky – Mestisko  (Seman)

 

1.kolo 4.liga žiaci – skupina B – 15.09.2022 o 17.00 hod.:

 

Kalnište - Lúčka (Tomko R.  )

Kuková – Koprivnica (Tomko E.)

 

1.kolo 4.liga žiaci – skupina A –  17.09.2022 o 10.00 hod.:

 

Tisinec- Stročín ( Šugár )

Radoma - V. Orlík (Babiarčik )

 

 

 

DK OOFZ:

 

1.    Vyhovela žiadosti hráča OŠK Miňovce - Miroslav Malačina – 1200465 – -  o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 1 stretnutie  so skúšobnou dobou od 08.09.2022 do 08.12.2022, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur - Miňovce

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník

 


Späť