Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 6 zo dňa 26. augusta 2022

Úradná správa č. 6 zo dňa 25.augusta 2022.              

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

ŠTK OOFZ:

 

  1. Schválila výsledky 3. kola 7. ligy dospelých
  2. Schválila žiadosť FK V. Orlík o zmenu termínu stretnutia 4.kola 7.ligy dospelých Lúčka – V. Orlík  z dňa 28.08.2022 o 16.00 hod. na deň 13.11.2022 o 13.30 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur V. Orlík
  3. Nariaďuje OŠK Mestisko zvýšiť počet usporiadateľskej služby v domácich stretnutíach na 10 osôb a menný zoznam povinne predložiť DZ pred každým domácim stretnutím

 

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

KR OOFZ:

 

5.kolo 7.liga Majstrovstvá OOFZ- dospelí – 04.09.2022 o 15.30 hod.:

 

Radoma - Tisinec      (Hubač, Tomko E., Šturák - Šafranko) sobota 03.09.2022

Sitníky - Lúčka           (Seman, Džavoronok -Vaško)

Stročín - Breznica      (Hubáč - Holub )

Rovné - Chotča          (Šturák, Babiarčik -Brendza)

Mestisko - Kalnište    (Špak, Šugár-Feč )

V. Orlík - Miňovce       (Tomko E. - Burcák)

 

Zmeny v obsadení na  28.08.2022:

 

Kalnište – Rovné : Šturák za Šugára

Chotča – Radoma : Hubáč, Dovičák

Tisinec – Stročín : Džavoronok za Hubáča

Miňovce – Kuková : Seman za Džavoronka

Breznica – Sitníky : Špak za Semana

 

KR vykonala pohovor s DO stretnutia 3. kola 7. ligy Mestisko – Miňovce

 

DK OOFZ:

 

1.    Na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 3.kola 7. ligy dospelých Mestisko – Miňovce za nedostatočnú ÚS, ukladá OŠK Mestisko DO – finančnú pokutu 50,- eur, podľa čl.57/1c,2 DP, poplatok 10,- eur

2.    Na základe odborného stanoviska KR po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia 3.kola 7. ligy dospelých Mestisko – Miňovce trestá hráča OŠK Mestisko - Jozef Karala -1196004 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne od 25.08.2022, podľa DP čl. 49/1a,2a, poplatok 10,- EUR

3.    Na základe odborného stanoviska KR po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia 3.kola 7. ligy dospelých Mestisko – Miňovce trestá hráča OŠK Miňovce – Miroslav Malačina - 1200465 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 3 stretnutia nepodmienečne od 25.08.2022, podľa

 

 Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník


Späť