Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 18 zo dňa 21. decembra 2022

Úradná správa č. 18 zo dňa 20.decembra 2022.              

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

 

ŠTK OOFZ:

 

1.    ŠTK podľa čl. 71 ods. 7 nariaďuje dohrať druhý polčas stretnutia 10. kola 7. ligy dospelých Breznica – V. Orlík  dňa 28.04.2023 o 16.30 hod.. Termín dohrávaného stretnutia bol určený dohodou oboch FK. V uvedenom stretnutí došlo k pochybeniu zo strany FK Breznica pri zabezpečovaní organizácie stretnutia - Súťažný poriadok SFZ čl. 56 písm. c), d), rovnako tak k porušeniu Súťažného poriadku SFZ čl. 62 zo strany  FK V. Orlík. Taktiež nebol dodržaný postup zo strany delegovaných osôb. Z uvedeného dôvodu ŠTK rozhodla o dohratí stretnutia, keďže pri organizovaní stretnutia pochybili domáci, hosťujúci oddiel a delegované osoby.

 

 

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

DK OOFZ:

 

 

1.    Trestá FK Breznica pokarhaním podľa čl. 11 DP za porušenie čl. 56 písm. c), d) SP a FK Vyšný Orlík pokarhaním podľa č. 11 DP za porušenie čl.62 SP.

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník


Späť