Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 17 zo dňa 11. novembra 2022

Úradná správa č. 17 zo dňa 10.novembra 2022.              

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

 

ŠTK OOFZ:

 

  1. Schválila výsledky 14. kola 7. ligy dospelých
  2. Schválila žiadosť o zmenu termínu dohrávky stretnutia 4.kola 7.ligy dospelých Lúčka - V. Orlík z dňa 13.11.2022 na deň 26.03.2023 o 15.00 hod.- vzájomná dohoda, poplatok 10,-eur – Lúčka
  3. Schválila žiadosť o zmenu termínu dohrávky stretnutia 9.kola 7.ligy dospelých Kuková - Breznica z dňa 13.11.2022 na deň 26.03.2023 o 15.00 hod.- vzájomná dohoda, poplatok 10,-eur - Kuková

 

 

 

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník


Späť