Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 16 zo dňa 04. novembra 2022

Úradná správa č. 16 zo dňa 2.novembra 2022.              

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za mesiac august, ktorá je splatná do 10.11.2022 (štvrtok).

 

ŠTK OOFZ:

 

  1. Schválila výsledky 13. kola 7. ligy dospelých

2

 

 

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

 

 

KR OOFZ:

 

Dohrávka 4. kolo 7.liga Majstrovstvá OOFZ- dospelí – 13.11.2022 o 13.30 hod.:

 

 

Lúčka – V. Orlík ( R. Tomko, E. Tomko, Šturák – Brendza)

 

Dohrávka 9. kolo 7.liga Majstrovstvá OOFZ- dospelí – 13.11.2022 o 13.00 hod.:

 

Kuková – Breznica ( Špak, Hubáč, Seman –Fiľarský)

 

Zmeny v obsadení na 6.11.2022:

 

V. Orlík – Rovné: ( Špak, Džavoronok, Fatľa )

Kuková – Mestisko: ( Babiarčik, Danko )

Chotča – Breznica:  ( Šturák, Čonka )

Kalnište – Sitníky : Šturák za Babiarčika

Miňovce – Radoma: (Seman, Hubáč, Babiarčik)

 

 

DK OOFZ:

 

1.    Trestá hráča TJ Topľan Kalnište – Peter Cauner - 1198861 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 02.11.2022, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR

2.    Trestá hráča TJ Družstevník Rovné –Lukáš Ksenič - 1220737 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 02.11.2022, podľa DP čl. 45/1a,2 poplatok 10,- EUR

3

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník


Späť