Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 15 zo dňa 27. októbra 2022

Úradná správa č. 15 zo dňa 26.októbra 2022.              

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZLúčka, Stročín, Miňovce

 

ŠTK OOFZ:

 

  1. Schválila výsledky 12. kola 7. ligy dospelých
  2. Kontumuje : stretnutie 12.kola 7. ligy dospelých Stročín – V. Orlík 0:3 kont., domáci na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 10,- eur
  3. Schválila žiadosť FK Radoma o zmenu termínu stretnutia 14.kola 7.ligy dospelých Miňovce - Radoma  z dňa 06.11.2022 o 13.30 hod. na deň 05.11.2022 o 13.30 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur –Radoma
  4. Opätovne predvoláva pod disciplinárnymi dôsledkami na svoje zasadnutie dňa 02.11.2022(streda) o 17.00 hod. aktérov zo stretnutia 10.kola 7.ligy dospelých Breznica – V. Orlík: HÚ- Marcel Bučko, VD domácich- Juraj Fečo, kapitán D- Jozef Potoma, bezpečnostný manažér domácich Slavomír Brendza a R- Samuel Seman

 

 

 

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

 

 

KR OOFZ:

 

14. kolo 7.liga Majstrovstvá OOFZ- dospelí – 06.11.2022 o 13.30 hod.:

 

Kalnište - Sitníky (Tomko E.,Tomko R., Babiarčik - Holub) sobota- 05.11.2022 o 13.30 hod.

Miňovce - Radoma   (Špak, Seman, Šturák - Vaško) sobota- 05.11.2022 o 13.30 hod.

Lúčka - Tisinec  (Hubáč, Dovičák Š. - Burcák)

Chotča - Breznica    (Babiarčik, Čonka - Šafranko)

Kuková - Mestisko   (Špak, Danko - Feč)

V. Orlík - Rovné  (Šturák, Džavoronok, Fatľa - Brendza)

 

 

 

 

 

DK OOFZ:

 

1.    Trestá TJ Družstevník Stročín za nenastúpenie na stretnutie 12. kola 7.ligy dospelých Stročín – V. Orlík, finančnou pokutou 50,- eur, podľa RS čl. 25/a, poplatok 10,- eur

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník

 

 

 


Späť