Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 12 zo dňa 06. októbra 2022

Úradná správa č. 12 zo dňa 05.októbra 2022.              

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Oznamujeme, že po skončení platnosti RP pri žiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá aktuálna fotografia. V prípade, že pri žiadosti o nový ERP bude použitá stará fotografia žiadosť bude zamietnutá. Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky.

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za mesiac august, ktorá je splatná do 11.10.2022 (utorok).

 

ŠTK OOFZ:

 

  1. Schválila výsledky 9. kola 7. ligy dospelých, 3. kola 5.ligy dorastu a 3. kola 4.ligy žiakov
  2. Schválila  zmenu termínu stretnutia 9.kola 7.ligy dospelých Kuková – Breznica z dôvodu nespôsobilej hracej plochy  z dňa 02.10.2022 o 14.30 hod. na deň 13.11.2022 o 13.00 hod. – vzájomná dohoda
  3. Schválila žiadosť FK V. Orlík o zmenu termínu stretnutia 4.kola 4.ligy žiakov V. Orlík – Radoma  z dňa 08.10.2022 o 10.00 hod. na deň 07.10.2022 o 16.30 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 5,- eur – V. Orlík
  4. Schválila žiadosť FK Sitniky o odohratie stretnutí v obrátenom poradí: stretnutie 4.kola 5.ligy dorastu Sitníky - Miňovce sa odohrá 08.10.2022 o 14.00 hod. v Miňovciach a stretnutie 9.kola Miňovce – Sitníky sa odohrá  10.06.2023 o 14.00 hod. v Sitníkoch – vzájomná dohoda, poplatok 5,- eur Sitníky

 

 

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

 

 

KR OOFZ:

 

11. kolo 7.liga Majstrovstvá OOFZ- dospelí – 16.10.2022 o 14.00 hod.:

 

Kalnište - Chotča (Tomko E., Tomko R., Šturák - Brendza ) sobota- 15.10.2022 o 14.00 hod.

Rovné - Lúčka   ( Babiarčik, Fatľa - Burcák )

Mestisko - Radoma   (Znoj, Dovičák Š. - Feč )

V. Orlík - Sitníky      (Hubáč, Čonka- Šafranko)

Kuková - Stročín      (Špak, Šugár - Vaško )

Miňovce - Breznica    (Šturák, Danko - Holub)

 

5.kolo 5.liga dorast  - 15.10.2022 o 14.00 hod.:

 

Mestisko - Breznica (Džavoronok)

Rovné – Sitníky (Šugár)

Miňovce - Chotča (Špak)

 

 

Zmeny v obsadení:

Žiaci: V. Orlík – Radoma : Babiarčik za Dovičáka Š.

Dorast: Miňovce – Sitníky: Dovičák Š. za Danka

 

 

DK OOFZ:

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník

 


Späť