Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 11 zo dňa 29. septembra 2022

Úradná správa č. 11 zo dňa 28.septembra 2022.              

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Oznamujeme, že po skončení platnosti RP pri žiadosti o nový elektronický registračný preukaz (ERP) v ISSF musí byť nahratá aktuálna fotografia. V prípade, že pri žiadosti o nový ERP bude použitá stará fotografia žiadosť bude zamietnutá. Elektronické registračné preukazy majú platnosť 2 roky.

 

Letné prestupové obdobie sa konči 30.09.2022.

 

ŠTK OOFZ:

 

  1. Schválila výsledky 8. kola 7. ligy dospelých, 2. kola 5.ligy dorastu a 2. kola 4.ligy žiakov
  2. Kontumuje: stretnutie 2. kola 5. ligy dorastu Mestisko – Miňovce 3:0 kont., hostia na stretnutie nenastúpili, do pozornosti DK, poplatok 5,- eur
  3. Schválila žiadosť FK Radoma o zmenu termínu stretnutia 10.kola 7.ligy dospelých Radoma – Rovné  z dňa 08.10.2022 o 14.30 hod. na deň 09.10.2022 o 14.30 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur –Radoma
  4. Schválila žiadosť FK Tisinec o zmenu termínu stretnutia 3.kola 4.ligy žiakov Tisinec – V. Orlík  z dňa 01.10.2022 o 10.00 hod. na deň 30.09.2022 o 16.00 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 5,- eur – Tisinec
  5. Schválila žiadosť FK Stročín o zmenu termínu stretnutia 3.kola 4.ligy žiakov Stročín – Radoma  z dňa 01.10.2022 o 10.00 hod. na deň 30.09.2022 o 16.30 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 5,- eur – Stročín
  6. Schválila žiadosť FK V. Orlík o odohratie stretnutí v obrátenom poradí: stretnutie 9.kola 7.ligy dospelých V. Orlík - Tisinec sa odohrá 02.10.2022 o 14.30 hod. v Tisinci a stretnutie 22.kola Tisinec – V. Orlík sa odohrá  21.05.2023 o 17.00 hod. vo V. Orlíku – vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur V. Orlík
  7. Schválila žiadosť FK Sitniky o odohratie stretnutí v obrátenom poradí: stretnutie 3.kola 5.ligy dorastu Sitníky - Chotča sa odohrá 01.10.2022 o 14.00 hod. v Chotči a stretnutie 8.kola Chotča – Sitníky sa odohrá  03.06.2023 o 14.00 hod. v Sitníkoch – vzájomná dohoda, poplatok 5,- eur Sitníky

 

 

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

 

 

KR OOFZ:

 

10. kolo 7.liga Majstrovstvá OOFZ- dospelí – 09.10.2022 o 14.30 hod.:

 

Radoma - Rovné      (Hubáč - Feč )

Lúčka - Kalnište       (Tomko E., Tomko R. - Fiľarský )

Tisinec - Miňovce     (Babiarčik, Čonka - Burcák )

Breznica – V. Orlík    (Seman, Šugár - Vaško)

Sitníky - Kuková       (Špak - Brendza )

Stročín - Mestisko    (Šturák, Džavoronok - Šafranko)

 

4.kolo 5.liga dorast  - 08.10.2022 o 14.00 hod.:

 

Chotča - Mestisko (Šturák)

Breznica - Rovné (Špak)

Sitníky - Miňovce  (Znoj)

 

4.kolo 4.liga žiaci – skupina B – 06.10.2022 o 17.00 hod.:

 

Koprivnica - Kuková (Tomko E.  )

Lúčka- Kalnište (Tomko R.)

 

4.kolo 4.liga žiaci – skupina A –  08.10.2022 o 10.00 hod.:

 

V. Orlík – Radoma  ( Dovičák Š. )

Stročín - Tisinec ( Šturák )

 

 

KR OOFZ  dáva do pozornosti  DK OOFZ  TJ Radomka Radoma za nedodanie videozáznamu zo stretnutia 7.kola 7.ligy dospelých Radoma – Sitníky , pre technické problémy pri natáčaní videozáznamu

 

DK OOFZ:

 

1.    Trestá hráča OŠK Mestisko – Dávid Juhás -1278608 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 28.09.2022, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR

2.    Trestá OŠK Miňovce finančnou pokutou 25,- eur za nenastúpenie na stretnutie 2. kola 5. ligy dorastu Mestisko – Miňovce, podľa RS čl.25, poplatok 5,- eur

3.    Trestá TJ Radomka Radoma na základe oznámenia KR OOFZ za nedodanie videozáznamu zo stretnutia 7.kola 7.ligy dospelých Radoma – Sitníky z dôvodu technických problémov pri natáčaní videozáznamu finančnou pokutou 60,- eur, podľa DP čl.64/1a,4 a čl.36/1, poplatok 10,- eur

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník

 


Späť