Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 37 zo dňa 07. júna 2012

Úradná správa č. 37 zo dňa  7.júna 2012.

 

 

Sekretariát:

 

 

-          Oznamuje FO OOFZ Svidník , že výsledky , tabuľky , úradné správy , ŽK ,ČK ,strelci gólov , rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke : www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

-          Zvoláva zasadnutie VV OOFZ Svidník dňa 12.6.2012 o 16.30hod. na sekretariáte OOFZ.

 

 

ŠTK OOFZ:

 

1.    Schvaľuje výsledky a priebeh 24.kola I. triedy dospelých , 12.kola II. triedy dospelých, 13.kola žiakov a 10.kola dorastu.

 

2.    Oznamuje FO OOFZ Svidník, že prihlášky na nový súťažný ročník 2012/2013 sú na stránke www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk , termín zaslania prihlášok je do 4.7.2012.

 

 

     DK OOFZ:

 

1.Trestá hráča FO Tisinec  Potoma  Michal  črp.:860319, zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 7.6.2012, podľa RS8/h,  poplatok 2,-EURA.

 

2.Trestá hráča FO Lúčka Tkáč Ľuboš črp:740924, zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 7.6.2012, podľa RS 8/h, poplatok 2,- EURA.

 

3.Trestá hráča FO Breznica Hurný Jakub  črp:961111, zastavením činnosti na   1stretnutie nepodmienečne od 7.6.2012, podľa DP 1/5a ,poplatok 9 EUR.

 

4.Trestá hráča FO Kuková Cina Dušan črp: 900629, zastavením činnosti na  2 stretnutia nepodmienečne od 7.6.2012, podľa DP1/4a , poplatok  2 EURA.

 

5.Trestá hráča FO Mestisko Sadiv Erik črp:760430 , zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 7.6.2012, podľa DP 1/5a, poplatok 2 EURA.

 

6.Trestá hráča FO Ladomirová Cina Michal ml. črp: 840413, zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 7.6.2012, podľa RS/8h, poplatok 2 EURA.

 

 

Obsadenie KR a DZ :

 

 

26.kolo, dospelí 1.trieda 17.06.2012 o 17:00 hod.

 

Chotča - Mestisko / Špak, D. Hubáč, OOFZ,Fiľarský /                                                            

 

Lúčka - Stročín / Kaščák, Horochonič, OOFZ,Novický /

 

Tisinec - Sitníky / OOFZ, Pivovarník, Ferenc, Burcák /

 

Okrúhle - Miňovce / Maruščák, Nemec, Sivák, Holub /

 

Vyšný Mirošov - Lomné / Suchanič, Čula, Micheľ, Feč /

 

Gribov - Kuková / Cupák, Vitko, Noga, Mackanin /                                                          

 

12.kolo, dorast  1.trieda 17.06.2012 o 14:45 hod.

 

Kalnište – Sitníky / Sivák / 16.6.2012 o 17:00 hod

 

Gribov - Breznica / Vitko, Noga /

 

14.kolo, dospelí 2.trieda 17.6.2012 o 17.00 hod.

 

Bukovce – Havaj /Preksta/

 

Kružlová – Radoma /P.Hubáč/

 

V.Orlík – Rovné /Harmada/

 

Baňa – Ladomirová /Bodnár/

 

15.kolo, žiaci skupina A,B,C 16.06.2012 o 10:00 hod.

 

Lúčka - Okrúhle / Sivák /

 

Kalnište - Kuková / Sivák / o 15:15 hod

 

Duplín - Mestisko / Horochonič /

 

Stročín – Hrabovčík / Noga /

 

Miňovce - Tisinec / P. Hubáč /

 

Breznica – Chotča / D . Hubáč /

 

Zmeny v obsadení 13. kolo 2.trieda dospelí dňa 10.6.2012 o 17.00 hod. Havaj – Kružlová /P.Hubáč za Bodnára/ , Radoma-Baňa /Bodnár za P.Hubáča/

 

KR a DZ berie na vedomie list TJ Družstevník Kuková, na základe vlastného šetrenia nepovažuje zmenu R za opodstatnenú, nakoľko bol postup R  pri udelení ČK v stretnutí Chotča – Kuková správny a v súlade s pravidlami futbalu

 

KR a DZ upozorňuje všetkých R a DZ, že zápisy so stretnutí sa odovzdávajú v počte  originál + 1 kópia.

 

KR a DZ nariaďuje pre všetkých R a DZ, aby zápis o stretnutí / zadná strany zápisu o stretnutí / a správu delegáta / celá správa / odovzdávali vypísanú počítačom alebo strojom a to už od najbližšieho majstrovského stretnutia. / Uľahčí sa tým celé fungovanie odborných komisií /.  

 

KR a DZ nariaďuje všetkým R a DZ , aby zápisy so stretnutí, rovnako ako aj správy delegáta odovzdali do 13.06.2012 do 12:00 hod to je v stredu !!! a to priamo na OOFZ Svidník, poprípade uložili v stávkovej kancelárii TIPSPORT u Ing. Gumana, v priestoroch bývalej galantérie na ulici Hlavnej.

KR a DZ dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ , aby po skončení majstrovského stretnutia spoločne prešli napomínaných hráčov a strelcov gólov, nakoľko v minulosti došlo k viacerým nezrovnalostiam.

Naďalej platí povinnosť pre všetkých R, aby v kolónke vylúčený hráči na prednej strane zápisu o stretnutí uvádzali všetkých napomínaných hráčov / aj ŽK v poradí : meno, priezvisko, číslo RP, minúta priestupku /.

 

KR a DZ žiada všetkých DZ / platí pri stretnutiach 1.triedy/, aby vo svojich správach uvádzali, či domáci oddiel vyhotovil 1 originál a 3 kópie zápisu o stretnutí.

 

KR a DZ naďalej hľadá nových adeptov na rozhodcovský dres. Záujemcovia sa môžu dostaviť na pôdu OOFZ Svidník, každý štvrtok od 15:30 hod, budú srdečne vítaní.

 

OOFZ Svidník

 

 


Späť