Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 35 zo dňa 24. mája 2012

Úradná správa č. 35 zo dňa  24.mája 2012.

 

 

Sekretariát:

 

 

-          Oznamuje FO OOFZ Svidník , že výsledky , tabuľky , úradné správy , ŽK ,ČK ,strelci gólov , rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke : www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk  

 

-         

 

-          Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".

 

-          Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.

 

-          Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html )

 

-          V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

 

-         

 

ŠTK OOFZ:

 

1. Schvaľuje výsledky a priebeh 22.kola I. triedy dospelých , 10.kola II. triedy dospelých, 11.kola žiakov a 8.kola dorastu.

 

2. Kontumuje:

 

 - II. trieda, dospelí , 10.kolo: Ladomirová – Radoma  3:0 kont. – neúčasť hostí

 

- I. trieda, dorast, 8.kolo: Kalnište – Gribov 3:0 kont. vopred oznámená neúčasť   hostí 

 

3. Oznamuje:

 

 - finále súťaže I. triedy žiakov sa uskutoční  v Deň futbalu. Do finále postupujú  víťazi troch skupín , systém finále – každý s každým s vyhodnotením v konečnej tabuľke.

 

4. Vyhovela žiadosti FK Havaj – stretnutia jarnej časti súťaže odohrajú na HP v Gribove, 11. kolo 27.5.2012, 13.kolo 10.6.2012 v ÚHČ.

 

5. Nariaďuje delegovanému  R  p. Horochoničovi  dôslednú kontrolu  RP žiakov FK Duplín pred stretnutím 13. kola I. triedy  žiakov, skupiny B . Duplín – Stročín. Výsledok kontroly uviesť v Zápise o stretnutí.

 

 

     DK OOFZ:

 

1.Trestá hráča FO Tisinec  Bučko Marek  črp.:850327, zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 24.5.2012, podľa RS/8h,  poplatok 2,-EURA.

 

2. Trestá hráča FO Tisinec Petráš Stanislav  črp: 910120, zastavením činnosti na 2 stretnutia  podmienečne od 24.5.2012, podľa DP 1/1a po dobu 3 mesiacov, poplatok 2,- EURA.

 

3. Trestá hráča FO V. Mirošov Bučko  Marek  črp: 840409, zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 24.5.2012, podľa DP 1/4a, poplatok 9,- EURA.

 

4. Trestá hráča FO Lomné Kimák  Martin črp: 760404  zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 24.5.2012, podľa RS 8/h, poplatok 2,- EURA.

 

5. Trestá FO Radoma, dospelí za zavinené nenastúpenie na stretnutie Ladomirová - Radoma finančnou pokutou 50,- EUR.

 

6. Trestá FO Gribov, dorast za nenastúpenie na stretnutie Kalnište – Gribov finančnou pokutou  25,- EUR.

 

 

 

Obsadenie KR a DZ :

 

 

24.kolo -  dospelí  1.trieda- 03.06.2012 o 17:00 hod.

 

Chotča - Kuková / Kaščák, OOFZ, OOFZ, Palička /                                                                

 

Duplín - Tisinec / Pivovarník, Nemec, Ferenc, Burcák /

 

Vyšný Mirošov - Sitníky / Harmada, Maruščák, D.Hubáč, Novický /

 

Lúčka - Mestisko / Sivák, Micheľ, OOFZ, Mackanin /

 

Okrúhle - Lomné / Vitko,  Noga, OOFZ, Feč /

 

Stročín - Miňovce / Špak, OOFZ, OOFZ, Holub /                                                 

 

10.kolo- dorast  1.trieda- 03.06.2012 o 14:45 hod

 

Kalnište - Breznica / P. Hubáč / 02.06.2012 o 17:00 hod

 

Gribov - Sitníky / Preksta /

 

12.kolo- dospelí  2.trieda- 03.06.2012 o 17:00 hod.

 

Baňa - Havaj / Bodnár /

 

Bukovce - Kružľová / Preksta /

 

Rovné – Ladomírová / P. Hubáč /

 

Vyšný Orlík - Radoma / Suchanič /

 

13.kolo- žiaci skupina A,B,C- 02.06.2012 o 10:00 hod.

 

Kalnište - Lomné / P.Hubáč / o15:15 hod

 

Kuková - Okrúhle / T. Kočiš /

 

Vyšný Mirošov - Hrabovčík / Suchanič /

 

Duplín – Stročín / Horochonič /

 

N. Olšava - Chotča / D. Hubáč /

 

Miňovce - Breznica / P. Hubáč /

 

 

KR a DZ upozorňuje všetkých R a DZ, že zápisy so stretnutí sa odovzdávajú v počte  originál + 1 kópia.

 

KR a DZ nariaďuje pre všetkých R a DZ, aby zápis o stretnutí / zadná strany zápisu o stretnutí / a správu delegáta / celá správa / odovzdávali vypísanú počítačom alebo strojom a to už od najbližšieho majstrovského stretnutia. / Uľahčí sa tým celé fungovanie odborných komisií /.  

 

KR a DZ nariaďuje všetkým R a DZ , aby zápisy so stretnutí, rovnako ako aj správy delegáta odovzdali do 30.05.2012 do 12:00 hod to je v stredu !!! a to priamo na OOFZ Svidník, poprípade uložili v stávkovej kancelárii TIPSPORT u Ing. Gumana, v priestoroch bývalej galantérie na ulici Hlavnej.

KR a DZ dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ , aby po skončení majstrovského stretnutia spoločne prešli napomínaných hráčov a strelcov gólov, nakoľko v minulosti došlo k viacerým nezrovnalostiam.

Naďalej platí povinnosť pre všetkých R, aby v kolónke vylúčený hráči na prednej strane zápisu o stretnutí uvádzali všetkých napomínaných hráčov / aj ŽK v poradí : meno, priezvisko, číslo RP, minúta priestupku /.

 

KR a DZ žiada všetkých DZ / platí pri stretnutiach 1.triedy/, aby vo svojich správach uvádzali, či domáci oddiel vyhotovil 1 originál a 3 kópie zápisu o stretnutí.

 

KR a DZ dôrazne upozorňuje DZ Paličku že správa delegáta o priebehu stretnutia sa vypisuje zásadne počítačom po príde strojom a nie ručne !!!!!!

 

KR a DZ upozorňuje R Kaščáka že v zápise o stretnutí neuvádza strelcov gólov / zápas I. triedy žiakov Kalnište – Okrúhle, uvádza iba výsledok 4 : 9 /.

 

KR a DZ naďalej hľadá nových adeptov na rozhodcovský dres. Záujemcovia sa môžu dostaviť na pôdu OOFZ Svidník, každý štvrtok od 15:30 hod, budú srdečne vítaní.

 

OOFZ Svidník

 


Späť