Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 29 zo dňa 12. apríla 2012

Úradná správa č. 29. zo dňa  12.apríla 2012.

 

Sekretariát:

 

-          Oznamuje FO OOFZ Svidník , že výsledky , tabuľky , úradné správy , ŽK ,ČK ,strelci gólov , rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke : www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk  

 

-         Výkonný  výbor z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov futbalových klubov, nariaďuje vypisovať Zápis o stretnutí domácemu mužstvu strojom alebo počítačom aj hosťujúcemu mužstvu, informáciu o dodržiavaní tohto nariadenia uvedie vo svojej správe aj delegát stretnutia.

 

ŠTK OOFZ:

 

1.Schvaľuje výsledky a priebeh 16.kola I. triedy dospelých.

 

2.Nariaďuje termín opakovaného zápasu I. triedy dospelých, 16.kola Duplín – Okrúhle na deň  01.05.2012(utorok) o 16.30 hod..

 

     DK OOFZ:

 

1.Trestá hráča FO Okrúhle Vanda Daniel črp.:820710, zastavením činnosti na 4 mesiace  nepodmienečne od 12.4.2012, podľa DP 1/3b, poplatok 2,- Eura.

 

2.Trestá hráča FO Sitníky Motyka Matúš črp.:890614, zastavením činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne od 12.4.2012, podľa DP 1/3a, poplatok 2,-Eura

 

3.Trestá hráča FO Mestisko Lukaček Rastislav črp.: 900121 zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne  od 12.4.2012, podľa DP 1/5a, poplatok 9,- Eur.

 

4.Trestá hráča FO Okrúhle Haspra Marián črp..750507 zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa RS/8h(4žk) od 12.4.23012, poplatok 2,- Eura.

 

5.Trestá hráča FO Tisinec Skysľak Peter črp.:851121 zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa RS/8h(4žk) od 12.4.2012, poplatok 2 Eura.

 

6.Trestá hráča FO Tisinec Petráš Stanislav črp.:910120 zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa RS/8h(4žk) od 12.4.2012, poplatok 2,- Eura.

 

Obsadenie KR a DZ :

 

I.                   trieda , dospelí - 18.kolo – 22.4.2012 o 16.00 hod.:

 

1.Duplín - Chotča / Sivák, Nemec, OOFZ, Burcák /

 

2.Stročín – Tisinec / Vateha, Bodnár, Preksta, Lipinský/

 

3.Lúčka - Gribov / Špak, Suchanič, D. Hubáč, Feč /

 

4.Mestisko – Sitníky / Darivčák, P. Hubáč, Micheľ, Holub /

 

5.Okrúhle - V. Mirošov / Kaščák, Ondoš, OOFZ, Mackanin /

 

6.Lomné – Kuková / Harmada, Vitko, Noga, Palička /

 

      7.Miňovce - voľno

 

ZMENY V OBSADENÍ : 17. Kolo

 

1.Gribov – Stročín - / Darivčák ako AR2 za OOFZ /

 

2.Tisinec – Miňovce - / Preksta ako AR1 za Šugára /

 

3.Chotča – Okrúhle - / Maruščák ako AR2 za OOFZ /

 

KR a DZ upozorňuje všetkých R a DZ, že zápisy so stretnutí sa odovzdávajú v počte  originál + 1 kópia.

 

KR a DZ nariaďuje pre všetkých R a DZ, aby zápis o stretnutí / zadná strany zápisu o stretnutí / a správu delegáta / celá správa / odovzdávali vypísanú počítačom alebo strojom a to už od najbližšieho majstrovského stretnutia. / Uľahčí sa tým celé fungovanie odborných komisií /.  

 

KR a DZ nariaďuje všetkým R a DZ , aby zápisy so stretnutí, rovnako ako aj správy delegáta odovzdali do 18.03.2012 do 15:00 hod a to priamo na OOFZ Svidník, poprípade uložili v stávkovej kancelárii TIPSPORT u Ing. Gumana, v priestoroch bývalej galantérie na ulici Hlavnej.

KR a DZ dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ , aby po skončení majstrovského stretnutia spoločne prešli napomínaných hráčov a strelcov gólov, nakoľko v minulosti došlo k viacerým nezrovnalostiam.

Naďalej platí povinnosť pre všetkých R, aby v kolónke vylúčený hráči na prednej strane zápisu o stretnutí uvádzali všetkých napomínaných hráčov / aj ŽK v poradí : meno, priezvisko, číslo RP, minúta priestupku /.

 

KR a DZ žiada všetkých DZ / platí pri stretnutiach 1.triedy/, aby vo svojich správach uvádzali, či domáci oddiel vyhotovil 1 originál a 3 kópie zápisu o stretnutí.

 

KR a DZ naďalej hľadá nových adeptov na rozhodcovský dres. Záujemcovia sa môžu dostaviť na pôdu OOFZ Svidník, každý štvrtok od 15:30 hod, budú srdečne vítaní.

OOFZ Svidník

 


Späť