Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 28 zo dňa 05. apríla 2012

Úradná správa č. 28. zo dňa  5.apríla 2012.

 

Sekretariát:

 

-          Oznamuje FO OOFZ Svidník , že výsledky , tabuľky , úradné správy , ŽK ,ČK ,strelci gólov , rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke : www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk   

 

-         

-          Zvoláva zasadnutie VV a  Rady OOFZ Svidník dňa 12.04.2012 o 17.00 hod. na sekretariáte OOFZ Svidník.

 

ŠTK OOFZ:

 

1.Schvaľuje výsledky a priebeh 15.kola I. triedy dospelých.

 

2.Ruší stretnutie 15.kola I. triedy dospelých Gribov – Mestisko pre nepriaznivé počasie a nariaďuje toto stretnutie odohrať dňa 1.mája 2012 o 17.30 hod. po vzájomnej dohode klubov.

 

     DK OOFZ:

 

1.Trestá hráča FO Duplín Kaňuk Róbert črp.:8301011, zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 5.4.2012, podľa RS 8/h(4žk), poplatok 2,- EURA.

 

2.Trestá hráča FO Duplín Kaňuk Róbert črp.:8301011, zastavením činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 12.4.2012, podľa DP 1/5a (po odstáti 4 žk), poplatok 9,-Eur.

 

3.Trestá FO V. Mirošov, Lomné, Havaj Radoma, Ladomirová za neospravedlnenú neúčasť na Konferencii OOFZ Svidník podľa RS 26/e pokutou 34,- EUR.

 

Obsadenie KR a DZ :

 

I.                   trieda , dospelí - 17.kolo – 15.4.2012 o 15.30 hod. :

 

Kuková – Duplín / Pivovarník, P.Hubáč, D.Hubáč,-Novický /

 

Sitníky – Lomné / Suchanič, Horochonič, Ondoš,- Fiľarský /

 

Gribov – Stročín / Kaščák, Harmada, Darivčák,-Mackanin /

 

Tisinec – Miňovce / Nemec, Preksta, Micheľ- Burcák /

 

V. Mirošov –Lúčka / Špak, Sivák, E.Kočiš- Sadiv /

 

Chotča – Okrúhle / Bodnár,Vitko,Maruščák – Palička/

 

Mestisko  -voľno

 

KR a DZ upozorňuje všetkých R a DZ, že zápisy so stretnutí sa odovzdávajú v počte  originál + 1 kópia.

 

KR a DZ nariaďuje pre všetkých R a DZ, aby zápis o stretnutí / zadná strany zápisu o stretnutí / a správu delegáta / celá správa / odovzdávali vypísanú počítačom alebo strojom a to už od najbližšieho majstrovského stretnutia. / Uľahčí sa tým celé fungovanie odborných komisií /.  

 

KR a DZ nariaďuje všetkým R a DZ , aby zápisy so stretnutí, rovnako ako aj správy delegáta odovzdali do 11.04.2012 do 15:00 hod a to priamo na OOFZ Svidník, poprípade uložili v stávkovej kancelárii TIPSPORT u Ing. Gumana, v priestoroch bývalej galantérie na ulici Hlavnej.

KR a DZ dôrazne upozorňuje všetkých R a DZ , aby po skončení majstrovského stretnutia spoločne prešli napomínaných hráčov a strelcov gólov, nakoľko v minulosti došlo k viacerým nezrovnalostiam.

Naďalej platí povinnosť pre všetkých R, aby v kolónke vylúčený hráči na prednej strane zápisu o stretnutí uvádzali všetkých napomínaných hráčov / aj ŽK v poradí : meno, priezvisko, číslo RP, minúta priestupku /.

 

KR a DZ žiada všetkých DZ / platí pri stretnutiach 1.triedy/, aby vo svojich správach uvádzali, či domáci oddiel vyhotovil 1 originál a 3 kópie zápisu o stretnutí.

 

KR a DZ zaraďuje na nominačnú listinu ako R: Marián Ondoš – mobil – 0904584879, Dávid Hubáč – mobil – 0903739513, Dominik Noga – mobil- 0910344433, Kristián Micheľ – mobil- 0908844500, Andrej Harmada – mobil- 0905715942

KR a DZ naďalej hľadá nových adeptov na rozhodcovský dres. Záujemcovia sa môžu dostaviť na pôdu OOFZ Svidník, každý štvrtok od 15:30 hod, budú srdečne vítaní.

OOFZ Svidník

 


Späť