Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradná správa č.: 1 zo dňa 07. júla 2011

Úradná správa č. 1. zo dňa 7. júla 2011

 

ŠTK OOFZ:

 

  1. Pridelené čísla pre ročník 2011/2012 :

I. trieda dospelí: 1.Lúčka                                 II. trieda: 1. V. Orlík

                             2.Okrúhle                                           2.Baňa

                             3.Chotča                                             3.Kružlová

                               4.V.Mirošov                                      4.Havaj

                               5.Gribov                                            5.Radoma

                             6.Tisinec                                             6.Ladomírová

                               7.N.Olšava                                        7.Rovné

                               8.Sitníky                                            8.Bukovce

                               9.Kuková

                               10.Lomné

                               11.Mestisko

                               12.Miňovce

                               13.Stročín

                               14.Duplín

 

I. trieda- Dorast : Sitníky , Gribov ,Kalnište ,Breznica

-družstva sa stretnú v dlhodobej súťaži 4-kolovo(12 zápasov).

I. trieda –Žiaci: A- skupina: Lúčka ,Kalnište ,Kuková ,Okrúhle ,Lomné

                            B- skupina: Breznica ,Chotča ,N. Olšava ,Tisinec ,Miňovce

                           C- skupina: Hrabovčík ,Mestisko ,V . Mirošov ,Duplín , Stročín

              -družstva sa stretnú v dlhodobej súťaži 3-kolovo(12 zápasov).

2. Vyžrebovanie 1. kola Pohára Š - Autoservis sa uskutoční 14.7.2011 o 16.00 hod. na OOFZ vo Svidníku. ŠTK pozýva zástupcov klubov na žrebovanie. Termín 1. kola je 31.7.2011 o 17.00 hod..

3. Štartovné na sezónu 2011/2012 je pre I. triedu 133 EUR , pre II. triedu 83 EUR.

- Štartovné po započítaní preplatkov a nedoplatkov za sezónu 2010/2011 je nasledovne :

I. trieda : Lúčka 140 EUR , Sitníky 102 EUR ,Mestisko 200 EUR ,Okrúhle 143 EUR, Tisinec 110 EUR ,Gribov 40 EUR,V. Mirošov 437 EUR ,Lomné 174,50 EUR ,N. Olšava 108 EUR ,Kuková 19 EUR ,Stročín 179 EUR ,Chotča 110 EUR ,Miňovce 104 EUR ,Duplín 30 EUR.

II. trieda : Kružlová 59 EUR ,Baňa 68 EUR ,V. Orlík 54 EUR ,Havaj 83 EUR ,Rovné + 8 EUR ,Radoma 144 EUR , Ladomirova 87 EUR ,Bukovce 52 EUR.

OOFZ Svidník.


Späť