Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradné správy

Úradné správy 2017/2018  č. 17 - 20. 10. 2017

Úradná správa č. 17 zo dňa 19. októbra 2017.

 

  

 

 

Sekretariát:                 

 

 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

 

Zasadnutie VV OOFZ Svidník dňa 19.10.2017:

1.     Schválil termín konania Volebnej konferencie dňa 2.12.2017 o 10.00 hod. vo Svidníku

2.     Zvolil Volebnú komisiu v zložení: Mikuláš Mašlej – predseda, Ivan Mackanin – člen, Michal Holub – člen

3.     Vyzýva členov OOFZ na predloženie návrhov kandidátov na volené funkcie OOFZ do 23.11.2017, písomne na sekretariát OOFZ

4.     Vyzýva členov OOFZ na predloženie návrhov na ocenenie jubilantov pri dožití významných životných jubileí do 16.11.2017, písomne na sekretariát OOFZ

              

ŠTK OOFZ:

 

1.     Schválila výsledky 11.kola 6.ligy dospelých, 6.kola 4.ligy dorastu, 6.kola 3.ligy žiakov

 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

 

DK OOFZ:

 

1.     Trestá hráča FK Lomné – František Roba – 1247817-  DO zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 19.10.2017, podľa DP 37/3 a zároveň trestá hráča DO zastavením športovej činnosti na 3 mesiace nepodmienečne od 23.10.2017 s prerušením trestu počas zimnej prestávky od 6.11.2017 do 31.3.2018, podľa DP 49/1e,2e,  poplatok 10,- EUR

 

 

 

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

KR a DZ OOFZ:

 

1.     Berie na vedomie podanie na komisiu od MFK Slovan Giraltovce.

 

 

13. kolo - dospelí/ 6. liga / 2017/2018

 

29. 10. 2017 (14:00)

 

 

Zápas

R

AR1

AR2

D

Rovné - Kalnište

Dovičák

        Šmajda

-

Fiľarský

Hrabovčík - Chotča

Suchanič Ľ.

Končár

-

OOFZ

Miňovce - Radoma

          Vrabeľ

          Hubáč

               -

            Feč

     Lomné - Kuková

Brendza

       Špak D.

-

Burcák

Stročín - Havaj

             Veselý

Suchanič M.

-

Mackanin

Tisinec - Sitníky

           Špak A.

     Suchanič M.

Suchanič K.

Lipinský

Lúčka - Breznica

Bodnár

          Kaščák

 

Holib

 

 

 

 

Dohrávka -1. kolo- dorast/ 4. liga / 2017/2018

28. 10. 2017 (10:00)

Zápas

R

                              Chotča – Radoma o 10.00 hod.

                                         Šmajda

                            

                                        

 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník