Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradné správy

Úradné správy 2017/2018  č. 22 - 24. 11. 2017

Úradná správa č. 22 zo dňa 24.novembra 2017.

 

  

 

 

Sekretariát:                 

 

 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

 

1.     Upozorňuje FK, že Volebnej konferencie OOFZ, ktorá sa uskutoční 02.12.2017 o 10.00 hod.   v priestoroch reštaurácie U richtára /budova MsÚ/ vo Svidníku sa môže zúčastniť  iba delegát, ktorý je členom SFZ a má zaplatený členský poplatok na sezónu 2017/2018, taktiež na volené funkcie OOFZ musí kandidát byť členom SFZ a musí mať zaplatený členský poplatok na sezónu 2017/2018

 

 

Z dôvodu neuhradenia zberných faktúr majú zastavenú matričnú činnosť tieto kluby: Baňa, Ladomirová,

 

Na základe rozhodnutia VV SFZ vypísal SFZ výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci druhej projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.
Uvedená výzva spolu s formulárom záväznej žiadosti o finančný príspevok na rok 2018 je zverejnená na webovej stránke SFZ: 
http://www.futbalsfz.sk/2290

              

 

 

 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník