Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradné správy

Úradné správy 2019/2020  č. 14 - 18. 10. 2019

Úradná správa č. 14 zo dňa 17.októbra 2019.

 

  

 

 

Sekretariát:                 

 

 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

 

 

ŠTK OOFZ:

 

1.       Schválila výsledky 11.kola 6.ligy DOUBLE STAR BET, 6.kola 4.ligy dorastu a 6.kola 3.ligy žiakov

 

2.       Schválila žiadosť TJ Družstevník Kuková o zmenu termínu  stretnutia  14.kola 6. ligy dospelých  DOUBLE STAR BET  Kuková  - Tisinec z  dňa 03.11.2019  o 13.30 hod. na 02.11.2019 o 13.30 hod., poplatok 10,- Eur Kuková – vzájomná dohoda

 

3.       Schválila žiadosť TJ Družstevník Stročín, že z dôvodu rekonštrukcie šatní a soc. priestorov na futbalovom štadióne sa zraz mužstiev a delegovaných osôb uskutoční v priestoroch obecného úradu v Stročíne do konca jesennej časti súťaži, poplatok 10,- Eur

 

4.       Schválila žiadosť TJ Družstevník Lomné o zmenu UHČ  stretnutia  7.kola 4. ligy dorastu Lomné - Chotča dňa 19.10.2019  zo 14.00 hod. na 11.00 hod., poplatok 5,- Eur- Lomné – vzájomná dohoda

 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

DK OOFZ:

 

1.     Trestá hráča FK Kalnište – Patrik Kokolik – 1212196 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 17.10.2019, podľa DP čl. 48/1/c,2b, poplatok 10,- EUR

 

2.     Trestá hráča FK Radoma – Dávid Sliva – 1284223 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 17.10.2019, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR

 

3.     Trestá hráča FK Miňovce – Julian Hricko – 1278488 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 mesiac nepodmienečne od 17.10.2019, podľa DP čl. 48/1/c,2b, poplatok 10,- EUR

 

4.     Vyhovela žiadosti hráča FK Mestisko – Matej Malenky –1250507 -  o upustenie od výkonu zvyšku DO a mení na podmienečne DO na 2 stretnutie  so skúšobnou dobou od 17.10.2019 do 17.06.2020, podľa DP 41/2, poplatok 10,- Eur

 

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

 

KR a DZ OOFZ:

 

 

13.kolo 6.liga dospelí DOUBLE STAR BET  – 27.10.2019 o 14.00 hod.:

 

Lomné - Lúčka ( Špak, A., Špak D., Korba - Mackanin   ) hrá sa 26.10.2019 o 14.00 hod (sob.)

Rovné - Mestisko  (Hubáč, Čonka - Fiľarský  )

Kalnište - Tisinec ( Rapáč, Zápotocký - Vaško )

Kuková - Radoma (  Gonos, Mačuga - Kaščák  )

Bukovce – Breznica ( Kapa, Makarová - Šafranko    )

Chotča - Sitníky  ( Šugár, Dovičák - Burcák  )

Miňovce - Stročín (  Brendza, Sidorová - Holub )

 

 

Dohrávka 4.kolo 4.liga dorast   – 26.10.2019 o 14.00 hod.:

 

Radoma - Chotča  ( Makarová )

 

 

8.kolo 3.liga žiaci skupina „B“  – 24.10.2019 o 16.00 hod.:

 

Lúčka - Kuková ( Michalko )

 

Zmeny v obsadení na 19. a 20.10.2019:

6.liga dospelí : Radoma – Kalnište: AR1 Suchanič Ľ., AR2 Rapač

                          Mestisko – Miňovce: Šugár , Gonos, bez AR2

Pohár predsedu OOFZ:  Breznica – Radoma – Rapáč za Gonosa

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník