Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradné správy

Úradné správy 2023/2024  č. 17 - 10. 11. 2023

Úradná správa č. 17 zo dňa 9.novembra 2023.

 

  

Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Upozorňuje kluby na čerpanie príspevkov podľa § 69 ods. 4 písm. a) a písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe tzv. kredity pre mládež do konca novembra 2023.

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že im v ISSF bola vystavená zberná faktúra za mesiac október, ktorá je splatná do 15.11.2023 (streda).

 

ŠTK OOFZ:

 

1.    Schválila výsledky stretnutí 14.kola  7.ligy dospelých

2.    Schválila žiadosť FO Sokol Sitníky o zmenu termínu stretnutia 14. kola 7.ligy dospelých Sitníky – Tisinec z dňa 05.11.2023 na deň 24.03.2024 o 15.00 hod., vzájomná dohoda, poplatok 10,- eur

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

 

 

DK OOFZ:

 

1.    Trestá hráča TJ Topľan Lúčka – Ján Chovanec-1268895 - DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutia nepodmienečne od 09.11.2023, podľa DP čl. 37/3, poplatok 10,- EUR

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník