Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradné správy

Úradné správy 2021/2022  č. 10 - 24. 09. 2021

Úradná správa 10. zo dňa 23. septembra 2021.

 

  

 

 

Sekretariát:                 

 

 

 Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Usmernenie : Organizačné pokyny pre amatérsky futbal

 

https://sportnet.sme.sk/futbalnet/z/vsfz/spravy/usmernenie-organizacne-pokyny-pre-amatersky-futbal/

Dôrazne upozorňuje kluby na zaregistrovanie športových odborníkov (hlavných usporiadateľov, videotechník, hlásateľ, tréner, vedúci mužstva, lekár, masér) a ich následné schválenie – súhlas.

Rozhodca a asistent rozhodcu je povinný podľa zápisu o stretnutí vpustiť na lavičku náhradníkov len tie osoby, ktoré sa nachádzajú v zápise o stretnutí (viď. hlavička a druhá strana zápisu).V prípade akýchkoľvek nejasností z registrom osôb kontaktujte sekretariát OOFZ.

Upozorňuje kluby na možnosť čerpania dotácie 15% zo Zákona o športe v podobe kreditov je možné cez E-shop SFZ.

 

ŠTK OOFZ:

 

1. Schválila výsledky 7.kola 6. ligy dospelých, 3.kola 5.ligy dorastu a 3.kola 4.ligy žiakov

2. Schválila vzájomnú dohodu klubov o odohratí odložených stretnutí 6.kola 6.ligy dospelých V. Orlík – Rovné a Tisinec - Kuková dňa 14.11.2021 o 13.30 hod.

3. Pokračuje v šetrení námietky TJ Družstevník Breznica

 

 Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní

 

DK OOFZ:

 

1.     Trestá hráča TJ Družstevník Kuková – Ľuboš Antolík– 1140488-  DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 23.09.2021, podľa DP čl. 45/1a,2, poplatok 10,- EUR

2.     Trestá hráča FK Bukovce – Jaroslav Ceperko – 1268884 -  DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 23.09.2021, podľa DP čl. 45/1a,2, poplatok 10,- EUR

3.     Ukončuje disciplinárne konanie voči OŠK Mestisko na základe predloženia dohody  medzi klubmi vo veci odstupného za hráča-  Filip Kandalik – 1278648, poplatok 10,- EUR

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

KR OOFZ:

 

9.kolo 6.liga dospelí – 03.10.2021 o 14.30 hod.:

 

Radoma - Lúčka              (Džavoronok, Seman -Brendza )

Kuková - Chotča             (Malačina, Zápotocký F. - Feč )

Rovné - Kalnište              (Suchanič Ľ., Čonka - Vaško )

Mestisko - Sitníky            (Špak A., Dovičák - OOFZ)

Miňovce  - Tisinec           (Baláž, Znoj - Mackanin)

Stročín – V. Orlík             ( Hamřik, Šugár, Babiarčík -Burcák )

Bukovce - Breznica         ( Hubáč, Zápotocký L., Sidorová - Šafranko )

 

5.kolo 5.liga dorast - 02.10.2021 o 14.00 hod.:

 

Miňovce - Rovné      (Malačina )

Bukovce - Breznica  (Znoj )

Radoma - Chotča   (Babiarčik )

 

5.kolo 4.liga žiaci – skupina A – 30.09.2021 o 17.00 hod.:

 

Kuková - Giraltovce      (Laik)

Kalnište - Koprivnica   (Laik)

 

5.kolo 4.liga žiaci- skupina B – 02.10.2021 o 10.00 hod.:

 

Stročín – V. Orlík     (Korba )

Mestisko - Tisinec   (Suchanič Ľ. )

 

Zmeny v obsadení: 8.kolo 6.liga dospelí –  26.09.2021 o 15.00 hod.:

Tisinec – Mestisko  - Hubáč, Čonka, Sidorová

Chotča – Radoma – Hamřik, Zápotocký L.

Kalnište – Kuková – Malačina za Džavoronka

V. Orlík – Miňovce – Škurla za Malačinu, Dovičák

Bukovce – Lúčka – Suchanič Ľ., Babiarčik

Sitníky - Rovné - Špak, Šugár 

 

Dorast:

Breznica – Miňovce : Hubáč za Malačinu

Chotča – Bukovce: Čonka za Semana

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník