Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradné správy

Úradné správy 2017/2018  č. 34 - 18. 05. 2018

Úradná správa č. 34 zo dňa 17.mája 2018.

 

  

 

Sekretariát:                 

 

 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

 

 

ŠTK OOFZ:

 

1.     Schválila výsledky 21. kola 6.ligy dospelých, 10.kola 7.ligy dospelých, 10.kola 4.ligy dorastu, 10. kola 3.ligy žiakov

 

2.     Kontumuje: stretnutie 9.kola žiakov skupina „A“ Havaj – Miňovce z 3:1 na 0:3 kont., podľa SP 82/f, poplatok 5,- EUR

 

3.     Schvaľuje žiadosť ŠK Chotča o zmenu UHČ  stretnutia 11.kola 4.ligy dorastu Chotča - Radoma dňa 19.05.2018 z 10.00 hod. na 14.00 hod. – vzájomná dohoda, poplatok 5,- Eur – Chotča

 

 

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

 

KR a DZ OOFZ:

 

23. Kolo-

6. Liga-dospelí

27. 5. 2018

17:00

 

Zápas

R

AR1

AR2

D

 Tisinec - Kalnište

     Suchanič K.

Šugár

            Mihelič

             Burcák

Stročín - Lúčka

Šmajda

Brendza

            Makarová

             Fiľarský

Lomné - Breznica

Špak A.

Špak D.

              Lipák

             Kaščák

     Miňovce - Sitníky

Dovičák

Jesenský

            Gonos

            Mackanin

Rovné - Kuková

Veselý

Gombár

             Fečo

            Feč

Chotča - Radoma

Suchanič M.

Duhaň

             Škurla A.

            Holub

Hrabovčík -voľno

 

 

 

 

12. kolo - 7. liga  dospelí - 2017/2018

27. 05. 2018 – 17:00 hod.

Zápas

             R                                      AR1

                           Mestisko – V. Orlík

           Džupin

                           Kružlová - Baňa

          Hubač                                   

                           Ladomirová - voľno

 

 

12. kolo- 4. liga – dorast- 2017/2018

26. 05. 2018 - 14:00 hod.

Zápas

R

                              Sitníky - Chotča

Juhás

                               Radoma - Rovné

                                         Gonos

 

12. kolo-  3. liga – žiaci -  2017/2018

26. 05. 2018 - 10:00 hod.

Zápas

R

            26.05.2018 - Lúčka – Kalnište -  10.00 hod.

Končár

24.05.2018 – Giraltovce - Kuková - 16.00 hod.

Končár

                                Breznica - Miňovce

Polaščík

Tisinec - Havaj

Fečo

 

Zmeny v obsadení  - 26.05.2018:

6. Liga:

Sitniky - Hrabovčík: Hubáč, 

Breznica - Miňovce: Končár, Šugár,Gombár

Lúčka - Lomné: Jesenký, Gonos, Škurla A.

Tisinec - Stročín: Špak A., Lipák, Džupin

7. Liga:

Baňa - Mestisko: Brendza

Orlík - Ladomirová: Dovičák

Dorast:

Chotča - Radoma: Duháň

Žiaci:

Kalnište - Radoma: Končár

Kuková - Lučka: Džupin

Miňovce - Tisinec: Gombár

Havaj - Stročín: Šmajda 

 

 

DK OOFZ:

 

1.     Trestá hráča FK Lúčka – Ľubomír Argay – 1236040 -  DO zastavením športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 17.05.2018, podľa DP 37/5a, poplatok 10,- EUR

2.     Trestá VD FK Havaj – Ján Pecúch DO zastavením výkonu funkcie VD na 1 mesiac nepodmienečne, podľa DP 53/3b, poplatok 5,- EUR

 

 

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník