Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradné správy

Úradné správy 2020/2021  č. 20 - 18. 06. 2021

Úradná správa č. 20 zo dňa 17.júna 2021.

 

 Sekretariát:                 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk    

 

Novelizácia Stanov OOFZ Svidník na pripomienkovanie je uverejnená na  www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk v sekcii články.

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že z rozhodnutia VV OOFZ zo dňa 15.05.2021 sa uskutoční Riadna konferencia OOFZ Svidník 09.07.2021 (piatok) o 17.00 hod. vo Svidníku v reštaurácii U richtára / budova MsÚ/, pozvánky členom konferencie budú zaslane poštou.

 

ŠTK OOFZ:

 

1.    Schválila výsledky 13.kola 6.ligy dospelých OOFZ

2.    Schválila žiadosť TJ Družstevník Breznica o zmenu termínu 15.kola 6.ligy dospelých Breznica – Sitníky zo dňa 27.6.2021 na deň 26.6.2021 o 16.00 hod.- vzájomná dohoda – poplatok 10,- eur – Breznica

3.    Zrušila stretnutie 14.kola 6.ligy dospelých Sitniky – Kuková dňa 20.06.2021, z dôvodu oznámenia TJ Družstevník Kuková o nedostatku hráčov na stretnutie, zároveň stretnutie kontumuje 3:0 kont. v prospech FO Sokol Sitníky poplatok 10,- eur-Kuková

Usmernenie ŠTK OOFZ k novému súťažnému ročníku 2021/2022:

 

  1. Žrebovacie čísla pre súťažný ročník 2021/2022 budú družstvám pridelené tak, ako boli družstvá umiestnené v tabuľke po skončení  súťažného ročníka 2020/2021. Samozrejme, že zmena žrebovacieho čísla bude možná na základe vzájomnej dohody klubov a predložená podaním na komisiu ŠTK v systéme ISSF obidvoma klubmi, ktoré si čísla menia alebo po dohode na Aktíve ŠTK 09.07.2021

 

  1. V prihláške do súťaže ako aj v ISSF systéme žiadame o aktualizáciu údajov klubu, telefónneho kontaktu, mailových adries a podobne.

 

  1. Prihlášky do súťaží je klub povinný pre každé družstvo zvlášť podať najneskôr do 07.07.2021. Prihlasovanie družstiev bude vykonávané len formou elektronickej prihlášky v systéme ISSF. Klubový manažér si vytvára jednotlivé družstvá na SR 2021/2022 a následne v systéme ISSF - elektronická podateľňa – prihláška do súťaže zaregistruje prihlášku daného družstva. Elektronická prihláška sa podáva za každé družstvo a kategóriu zvlášť. Pre súťažný ročník 2021/2022 budú vytvorené tieto súťaže:

 

Dospelí:

6.liga – nedeľa UHČ

- predpokladaný začiatok súťaže 01.08.2021

 

Dorast:

U19 -UHČ  sobota o 14:00 hod. –  od U15 do U19 (roč. 2003 až 2006)

- predpokladaný začiatok súťaže 04.09.2021Žiaci:

U15 žiaci -UHČ  sobota o 10:00 hod. – od U13 do U15 (roč. 2007 až 2010)

- predpokladaný začiatok súťaže 04.09.2021

 

 

Pohár sa v súťažnom ročníku 2021/2022 hrať nebude.

 

Ak FK nebude mať vyrovnané s OOFZ, VSFZ  všetky svoje  záväzky – nezaplatené zberné faktúry, jeho prihláška do súťaže nebude akceptovaná.

 

  1. V prípade, že sa niektoré z družstiev neprihlási do nového súťažného ročníka, ŠTK bude postupovať pri zaraďovaní družstiev v zmysle SP čl.17.

 

  1. V zmysle RS, čl. 5, bod a) je stanovené štartovné pre súťažný ročník 2021/2022: 6.liga – 100 €

 

 

  1. V zmysle uznesenia Konferencie OOFZ je štart družstva dospelých v súťaží 6. ligy podmienený zaradením 1 mládežníckeho družstva do súťaže.

Proti rozhodnutiam je možné sa odvolať podľa SP čl.87/1  do 14 dní.

DK OOFZ:

 

1Trestá hráča ŠK Chotča – Martin Kavalec –1069716 -  DO pozastavením výkonu športovej činnosti na 2 stretnutie nepodmienečne od 17.06.2021, podľa DP čl. 49/1a,2a, poplatok 10,- EUR

 

Odvolanie proti rozhodnutiu komisie (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3,5 alebo 8 DP), sa podáva na

 Disciplinárnu komisiu OOFZ, v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie  (čl.84 ods.1 DP). 

KR a DZ OOFZ:

15.kolo 6.liga dospelí- 27.06.2021 o 17.00 hod.:

Zápas

          R

          AR 1

        AR 2

           DZ

Tisinec - Kalnište

Kapa

Malačina

Šugár

Vaško

V. Orlík - Rovné

Suchanič Ľ.

Dovičák

Zápotocký F.

Brendza

Stročín - Lúčka

Špak A.

Seman

Čonka

Šafranko

Kuková - Chotča

Korba

Zápotocký L.

Sidorová

Fiľarský

Breznica – Sitníky hrá sa 26.6.2021

VsFZ

VsFZ

VsFZ

Burcák

Mestisko - Radoma

Hubáč

Mačuga

Znoj

Holub

 

Zmeny v obsadení na 20.06.2021:

 

Radoma – Breznica :  Končár, Mačuga za Špaka D., Malačina za Duháňa

Chotča – Stročín : Korba za Hamřika

Kalnište – Miňovce : Hubáč, Zápotocký L., Čonka

Lúčka – Bukovce : Džavoronok za Zapotockého F.

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk