Ondavský oblastný futbalový zväz

Úradné správy

Úradné správy 2018/2019  č. 6 - 17. 08. 2018

Úradná správa č. 6 zo dňa 16.augusta 2018.

 

  

 

 

Sekretariát:                 

 

 

 

Oznamuje FK OOFZ Svidník, že výsledky, tabuľky, úradné správy, ŽK, ČK, strelcov gólov, rozpis zápasov a tlačiva OOFZ nájdu na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk a na www.futbalnet.sk

 

Oznamuje, že TMK VsFZ Košice pripravuje školenie trénerov licencie C, prihláška je na https://csm.sportnet.online/userdata/f/u/t/futbalsfz.sk/a7/f5/a7f5320f-d163-40e0-911e-f6173fdbdcd7.pdf a zasielajte ju na adresu: peter.szenay@futbalsfz.sk

 

 

ŠTK OOFZ:

 

1.     Schválila výsledky 2.kola 6.ligy dospelých OOFZ

2.      Žiada FK Lomné aby uhradil členský poplatok za klub, pre súťažný ročník 2018/2019

3.     Schválila žiadosť o zmenu termínu stretnutia 1.kola 7.ligy dospelých Ladomirová – Giraltovce z 19.8.2018 na 28.10.2018 o 14.00 hod. – vzájomná dohoda , poplatok 10,- Eur - Giraltovce

4.     Všetky vyžrebované súťaže OOFZ pre ročník 2018/2019 nájdu kluby na www.futbalnet.sk, www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

DK OOFZ:

 

1.     Trestá HÚ OŠK Miňovce Ľuboša Hricka – 1090142 - DO pozastavením výkonu akejkoľvek funkcie v zápasoch OŠK Miňovce na 1 mesiac nepodmienečne od 17.8.2018, podľa DP čl. 48/1/c,2/b, poplatok 10,- EUR

          

KR a DZ OOFZ:

 

4.kolo -  6.liga dospelých – 26.8.2018 o 16.00 hod.:

 

Bukovce - Kuková (Duháň, Dovičák - Fiľarský )

Miňovce – Tisinec (Veselý, Jakubov - Kaščák )

Lúčka - Kalnište ( Špak A., Šugár, Michalko - Feč)

Lomné - Rovné ( Brendza, Suchanič M. - Burcák)

Chotča - Sitníky (Mihelič, Suchanič Ľ., Fečo - OOFZ )

Radoma - Breznica (Gombár, Špak D., Makarová - Šafranko )

 

2.kolo -  7.liga dospelých – 26.8.2018 o 16.00 hod.:

 

Giraltovce- Kružlová ( Džupin)

Mestisko – V. Orlík ( Bodnár)

Baňa - Ladomirová ( Gonos)

 

Zmeny v obsadení na 19.8.2018:

6.liga dospelí:  Stročín – Lomné: Špak A., Jakubov, Makarová

                          Rovné – Breznica: Džupin, Gombár

                          Radoma – Kuková: Veselý, Michalko

7.liga dospelí: Kružlová – Mestisko: Bodnár

 

Náklady na stretnutie R a DZ nevyplácajú FK v žiadnej súťaži OOFZ ihneď po zápase, ale tieto náklady im prídu v zbernej faktúre v ISSF na konci mesiaca. Náklady R a DZ budú vyplatené na ich účty prostredníctvom OOFZ.

Žiada R  Františka Bodnára,  ktorý nemá podpísanú zmluvu s OOFZ a nenahlásil číslo účtu, aby ihneď kontaktoval sekretára OOFZ, inak mu nebudú vyplatené náklady za stretnutia na účet.

 

Úradná správa OOFZ uverejnená v okresných týždenníkoch má informatívny charakter a nemusí obsahovať všetky informácie. Kompletná a záväzná je Úradná správa OOFZ zverejňovaná na stránke: www.svidnik.obfz.futbalovekluby.sk

 

 OOFZ Svidník