Ondavský oblastný futbalový zväz

Výkonný výbor (VV) OOFZ:

 

1. JUDr. Ondrej Brendza     - predseda VV a OOFZ

2. Ing. Igor Hric                    - člen

3. Mgr. Jozef Mašlej             - člen

4. Ladislav Barvirčák           - člen

5. Mgr. Marcel Bochnovič    - člen

 

 

Sekretár OOFZ

Pavel Piršč

 

 

Revízna komisia:

 

Ing. Peter Barilla                - predseda

Vladimír Vasilenko             - člen 

Juraj Fiľarský                     - člen 

 

Odvolacia komisia:

 

Milan Varganin           - predseda

Eduard Hric                - člen

Mikuláš Mašlej            - člen 

 

 

Pri VV pracujú tieto komisie:

 

ŠTK – športovo-technická – Mgr. Marián Kovaľ - predseda

KR a DZ - komisia rozhodcov a delegátov zväzu – Anton Perát - predseda

DK - disciplinárna komisia - Ján Burcák   - predseda

MRK - matrično-registračná - Michal Holub - predseda

HK - hospodárska komisia – Mgr. Martin Čonka – predseda