Ondavský oblastný futbalový zväz

Výkonný výbor (VV) OOFZ:

 

1. JUDr. Ondrej Brendza     - predseda VV a OOFZ

2. Ing. Ján Ducár                - člen

3. Slavomír Sakalík             - člen

4. Ladislav Barvirčák           - člen

5. Mgr. Marcel Bochnovič    - člen

 

 

Sekretár OOFZ

Pavel Piršč

 

 

Revízna komisia:

 

Ing. Peter Barilla                - predseda

Vladimír Vasilenko             - člen 

Juraj Fiľarský                    - člen 

 

Odvolacia komisia:

 

JUDr. Jozef Vasilik            - predseda

Eduard Hric                      - člen

Marek Nicz                      - člen 

 

 

Pri VV pracujú tieto komisie:

 

ŠTK – športovo-technická – Mgr. Marián Kovaľ - predseda

KR a DZ - komisia rozhodcov a delegátov zväzu – Anton Perát - predseda

DK - disciplinárna komisia - JUDr. Miloš Šmajda- predseda

MRK - matrično-registračná - Michal Holub - predseda

HK - hospodárska komisia – Mgr. Martin Čonka – predseda